Вивчення української мови

Вивчення української мови

  • тематичних зустрічей узгоджених з навчальними програмами гуманітарного спрямування
  • для отримання громадянства України
  • для навчання в Україні (ТВУМ – тести з вивчення української мови)
  • для підвищення кваліфікації: викладання українською;
  • поглиблення знань з української мови (лексика української мови, культура мовлення фахівця, українська розмовна мова, культура мови службовця, редагування та реферування, стандарти українською мовою
  • організація курсів “Мовні технології”: засади української мовленнєвої комунікації; мистецтво діалога, полеміки, дискусії; культура української мови та практична стилістика; мовний етикет службовця, менеджера та подібне; прикладна риторика у менеджменті, соціології, політології; практикум з ділової риторики: ділові та телефонні розмови, перемовини, активні дискусійні діалоги; засади культури мови ділової людини
  • українська мова та література для абітурієнтів, для школярів
2009 ©, ЦІТНІМ НТУУ "КПІ", 2009, fl_center@ukr.net.
Розробка та підтримка: Антон Прищепа