Музична вітальня

Напрямки діяльності:
Розроблення календарних планів проведення:

  • тематичних зустрічей узгоджених з навчальними програмами гуманітарного спрямуваннярівнів у НТУУ “КПІ”;
  • концертів для ознайомлення з класичним світовим, українським вокальним та виконавським мистецтвом рівнів у НТУУ “КПІ”;


2009 ©, ЦІТНІМ НТУУ "КПІ", 2009, fl_center@ukr.net.
Розробка та підтримка: Антон Прищепа