Лабораторія інтенсивних методів навчання української мови

Напрямки діяльності:

 • розроблення програм та упровадження вивчення української мови для отримання громадянства України;
 • розроблення програм для навчання в Україні громадян країн СНД, розроблення та запровадження (ТВУМ – тести з вивчення української мови)
 • створення, методичне забезпечення і запровадження спецкурсів з української мови для студентів та викладачів НТУУ «КПІ»:
  • «Культура мовлення фахівця»;
  • «Культура мовлення та мови службовця»;
  • «Засади реферування та редагування наукового (публіцистичного) тексту»;
  • «Особливості українського термінотворення».
 • організація курсів «Мовні технології»
 • організація та проведення навчання на курсах з підвищення кваліфікації викладачів української мови за різною спеціалізацією
 • організація та проведення навчання з української мови різного рівня для викладачів та співробітників університету.2009 ©, ЦІТНІМ НТУУ "КПІ", 2009, fl_center@ukr.net.
Розробка та підтримка: Антон Прищепа