Методичний кабінет

Напрямки діяльності:

  • вивчення та аналізування потреб у вивченні української мови різних рівнів у НТУУ “КПІ”;
  • забезпечення підвищення фахової кваліфікації у викладанні української мови різних рівнів та різної спеціалізації;
  • розроблення і забезпечення методичними навчальними матеріалами навчальних програм Центру;
  • розроблення програм та напрямків діяльності з вивчення української присутності у галузі науки, культури, техніки у інших країнах;
  • вивчення та аналізування проблем естетичного виховання студентів НТУУ “КПІ” засобами анкетування;
  • розроблення напрямків діяльності естетично-мовного виховання студентів НТУУ “КПІ” за результатами анкетування;
  • координація діяльності та співпраці з іншими культурними центрами;
  • аналізування потреб та організація культурних програм для студентів НТУУ “КПІ”;
  • узгодження культурних програм з навчальними програмами гуманітарного напрямку;
  • організація та забезпечення роботи клубу інтелектуального та духовного спілкування, музичної вітальні.


2009 ©, ЦІТНІМ НТУУ "КПІ", 2009, fl_center@ukr.net.
Розробка та підтримка: Антон Прищепа