Ласкаво просимо!

Діяльність Українського освітньо-культурного центру НТУУ «КПІ» спрямована на поширення функціонування української мови у всі сфери життя України через активну співпрацю з урядовими, науковими, громадськими установами і здійснюватиметься за такими напрямками: освітнім, культурно-освітнім, науковим, естетично-мовним.

Для залучення у сферу культурно-освітніх, естетично-мовних програм більшої кількості молоді планується робота Клубу інтелектуального та духовного спілкування і Музичної вітальні.

Наукова робота Центру полягатиме у створенні політехнічних галузевих двомовних словників, у виданні наукових збірників з проблем функціонування української мови, з української науково-технічної термінології, підручників, посібників, які відповідають новим, сучасним мовним інноваційним технологіям та методикам навчання.

Діяльність Центру, його науковий потенціал дозволяє також брати участь у конкурсах, щодо проблем розвитку та функціонування української мови в Україні та за її межами, спрямованих на виконання різноманітних заходів Державних програм.

Передбачається активна участь Центру у різних Державних програмах і, зокрема, у Державній програмі розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, що дозволить створювати програми і проекти для наукового, методичного забезпечення, вивчення та удосконалення української мови українськими та іноземними студентами.

Центр готує тестові завдання з володіння українською мовою (ТВУМ) та організовує їх складання, документально підтверджуючи володіння українською мовою, для отримання громаданства України, для навчання іноземців в українських навчальних закладах.

Освітні та культурно-освітні програми Центру спрямовані не лише на вивчення української мови різних рівнів (початковий, середній, високий, завершальний), але і на занурення у мовно-культурне середовище (семінари, круглі столи, олімпіади, конкурси, екскурсії) для удосконалення і поглиблення знань з української мови.

Налагодження зв’язків з політехнічними університетами різних країн дозволить проводити спільні науково-практичні конференції, семінари та обмін студентами і викладачами для участі у культурно-освітніх програмах. Підтримання контактів з українською діаспорою різних країн розширить сферу діяльності Центру і залучить до його українських культурно-освітніх програм всіх тих, хто захоче вивчати українську мову, ознайомитися з українською культурою, архітектурою, мистецтвом, народною творчістю, етнографією та подібне.

Організація Центром сезонної (літньої, зимової, приуроченої до Свят) Школи українознавства заохотить вивчати українську мову, літературу, культуру, історію українських та іноземних слухачів близького і далекого зарубіжжя.

Чільне місце у роботі Центру посідатимуть науково-пошукові програми з вивчення української присутності в науково-технічних досягненнях різних країн і зокрема участі випускників НТУУ «КПІ» у наукових дослідженнях цих країн.


2009 ©, ЦІТНІМ НТУУ "КПІ", 2009, fl_center@ukr.net.
Розробка та підтримка: Антон Прищепа